FRAM: Доверливи уште од 1934 година

Фрам е посветен на својот технолошки развој следејќи ги барањата на новите технологии на изработка , така што во моментов нуди имплементација на своите производи во повеќе од 4000 апликации  и тоа во патнички возила,камиони, индустриска и земјоделска механизација.