NARVA широка палета на авто-сијалици за автомобилски и камионски програма

Narva Speziallsmpen GmbH има 50 годишно искуство во производството на трајно жаречките сијалици вклучувајќи го и 30 годишното искуство во технологијата за изработка на халогени сијалици.