PURFLUX основана во 1956 година во Франција

Денес, за да се биде во можност да се гарантира работењето на филтрите во модерните мотори, потребно е широко познавање во врска со технологијата ,дизајнот и производството во областа на филтрацијата. Да се обезбеди најдобрато, техничките екипи на Пурфлукс , во последните 50 години, развија уникатно мајсторство за изработка на филтрите. Уникатната карактеристика на PURFLUX, е изработката-превиткувањето на хартијата, која се залага за оптимални перформанси на филтерите.