SOGEFI-PRO – од групацијата Согефи Филтратион Груп

SOGEFI-PRO – е уште еден врвен бренд во филтрацијата, од групацијата Согефи Филтратион Груп. Овој бренд е специјализиран на филтерите за теретен програм Heavy Duty.