Continental Contitech Англија

Сите видови автомобилски и индустриски ремени (клинести, ребрасти, канални) за апликација на автомобили, камиони и градежна и земјоделска механизација, како и за сите видови индустрии.